Khác

내 용 글쓴이 날짜 조회
제21기 한국어 강좌 수강생 명단 공고(2차) klech [ 2018-10-10 ] 303 Views
제6기 한국어능력시험 대비 중-고급 강좌 수강생 명단 공고 klech [ 2018-10-02 ] 184 Views
제21기 한국어 강좌 수강생 명단 공고 klech [ ] 205 Views
제20기 한국어강좌 수강생 명단 공고(2차) klech [ 2018-06-27 ] 380 Views
제5기 한국어능력시험(TOPIK) 고급과정 수강생 명단 공고 klech [ 2018-06-22 ] 489 Views
제20기 한국어 강좌 수강생 명단 공고 klech [ ] 327 Views
한국어능력시험 중급 과정 수강생 명단 공고(2차) klech [ 2018-03-07 ] 1057 Views
제19기 일반과정 수강생 명단 공고(2차) klech [ ] 774 Views
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP LUYỆN THI TOPIK TRUNG – CAO CẤP klech [ 2018-03-02 ] 636 Views
제19기 일반과정 한국어 초급 수강생 명단 공고 klech [ ] 2643 Views
제54회 한국어능력시험(10월 22일) 성적증명서 교부 klech [ 2017-12-15 ] 975 Views
2018학년도 호치민시한국국제학교 베트남어 교원 모집 공고 klech [ 2017-11-27 ] 779 Views
제18기 일반과정 한국어 초급 수강생 명단 공고 klech [ 2017-11-15 ] 871 Views
(Tiếng Việt) THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP LUYỆN THI TOPIK TRUNG – CAO CẤP klech [ ] 522 Views
제18기 일반과정 수강생 명단 공고(2차) klech [ 2017-09-20 ] 755 Views
(Tiếng Việt) THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 17 LẦN 2 (BỔ SUNG TỪ DỰ BỊ SANG CHÍNH THỨC) klech [ 2017-06-21 ] 1604 Views
KNU의 모집 정보 klech [ 2017-04-17 ] 1031 Views
(Tiếng Việt) THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 16 LẦN 2 klech [ 2017-02-27 ] 2184 Views
(Tiếng Việt) DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 13 (04/04/2016 ~ 10/06/2016) klech [ 2016-11-28 ] 917 Views
(Tiếng Việt) THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 15 LẦN 2 (BỔ SUNG TỪ DANH SÁCH DỰ BỊ) klech [ 2016-11-12 ] 727 Views
(Tiếng Việt) THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 15 (17.10 ~ 23.12.2016/05.01.2017) klech [ 2016-11-07 ] 643 Views
(Tiếng Việt) THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 14 (18/07 ~ 23/09-06/10/2016) klech [ 2016-11-06 ] 551 Views
(Tiếng Việt) DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 14 (BỔ SUNG TỪ DANH SÁCH DỰ BỊ) klech [ 2016-10-12 ] 626 Views
시간표 – 일반과정 12기 & 결혼이민 초급한국어과정 9기 admin [ 2015-11-24 ] 3610 Views
(Tiếng Việt) DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 11 (BỔ SUNG TỪ DANH SÁCH DỰ BỊ) admin [ 2015-11-03 ] 440 Views
시간표 – 일반과정 제11기 & 결혼이민 초급한국어과정 제9기 admin [ 2015-09-28 ] 2341 Views
(Tiếng Việt) DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 11 (7.9 – 13.11.2015) – LẦN 1 admin [ 2015-08-31 ] 2779 Views
시간표 – 일반과정 제10기 & 결혼이민 한국어초급과정 제8기 admin [ 2015-07-02 ] 2048 Views
시간표 – 일반과정 제9기 & 결혼이민 한국어초급과정 제7기 admin [ ] 1426 Views
시간표 – 일반과정 제8기 & 결혼이민 한국어초급과정 제7기 admin [ ] 1430 Views
시간표 – 일반과정 제7기 & 결혼이민 한국어초급과정 제6기 admin [ 2015-07-01 ] 1873 Views
3급 자격증 취득 안내 admin [ 2014-11-27 ] 776 Views
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA 3 admin [ 2014-11-21 ] 685 Views
(Tiếng Việt) Khóa 6 (11.8 – 17.10.2014) – Danh sách học viên admin [ 2014-10-01 ] 603 Views
(Tiếng Việt) Khóa 6 (11.8 – 17.10.2014) – Danh sách học viên (sau cùng) admin [ 2014-08-06 ] 3088 Views